تبلیغات نوین امروزی ارائه دهنده محصولات و کارکردهای تجاری و فرهنگی شما در قالب های گوناگون امروزی نظیر لوح های فشرده می باشد. این امر در این موسسه به تحقق پیوست و محصولات گوناگونی در زمینه های آموزش، تبلیغات و ... تولید و روانه بازار گردید.

خدمات چند رسانه ای
 
خدمات چندرسانه ای

تمامی محصولات فوق در زمینه های آموزشی ، تبلیغات ،معرفی و ... بوده و با فلش ساخته شده اند که تنها صفحه ابتدای هریک را برای شما برگزیدیم